Poolaastakonkursi tulemused selguvad 28.aprilliks

Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkursil on välja jagada 40 000 eurot isikute õppe-, teadustöö-, loomingulise- ja sporditegevuse toetuseks ning erinevate kultuuri- ja spordiprojektide läbiviimiseks.

Stipendiumide ja toetuste saajad selguvad 28.aprilliks 2016.

Kultuurkapitali I poolaasta konkursile esitati kokku 209 taotlust kogusummas 166 997 eurot järgmiselt:

 1. Helikunsti valdkond – 30 taotlust, küsitakse toetust 19 651 eurot;
 2. Näitekunsti valdkond – 21 taotlust, küsitakse toetust 26 936 eurot;
 3. Kujutava- ja rakenduskunsti valdkond – 43 taotlust, küsitakse toetust 28 288 eurot;
 4. Kirjanduse ja kirjastamise valdkond – 18 taotlust, küsitakse toetust 11 632 eurot;
 5. Hariduse ja teaduse valdkond – 17 taotlust, küsitakse toetust 19 548 eurot;
 6. Rahvakultuuri valdkond – 30 taotlust, küsitakse toetust 17 477 eurot;
 7. Kehakultuuri- ja spordi valdkond – 50 taotlust, küsitakse toetust 43 465 eurot;

Saabunud taotlusi hindavad esmalt kultuurkapitali nõukogu liikmetest moodustatud valdkondlikud komisjonid.

Komisjonide koosseisud on järgmised:

 • Helikunsti, näitekunsti ja rahvakultuuri valdkond: Toomas Peterson (esimees), Külli Aleksanderson, Nikolai Põdramägi ja Tiia Teppan;
 • Hariduse ja teaduse valdkond: Paavo Kaimre (esimees), Helmer Jõgi ja Toomas Jürgenstein;
 • Kirjanduse ja kunsti valdkond: Mart Velsker (esimees), Külli Aleksanderson ja Lemmit Kaplinski;
 • Spordi valdkond: Martin Parmas (esimees), Andres Liinat, Toomas Tein ja Tiia Teppan.

Lõpliku otsuse stipendiumide ja toetuste määramise kohta teeb kultuurkapitali nõukogu oma 27.aprilli koosolekul.

Tulemused avalikustatakse 28.aprillil kultuurkapitali kodulehel www.kultuurkapital.ee.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee