Poolaastakonkursi tulemused selguvad 29.oktoobriks

Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkursil on välja jagada 33 660 eurot isikute õppe-, teadustöö-, loomingulise- ja sporditegevuse toetuseks ning erinevate kultuuri- ja spordiprojektide läbiviimiseks.

Stipendiumide ja toetuste saajad selguvad 29.oktoobriks 2015.

Kultuurkapitali II poolaasta konkursile esitati kokku 205 taotlust kogusummas 148 950 eurot järgmiselt:

 1. Helikunsti valdkond – 24 taotlust, küsitakse toetust 11 270 eurot;
 2. Näitekunsti valdkond – 27 taotlust, küsitakse toetust 29 505 eurot;
 3. Kujutava- ja rakenduskunsti valdkond – 35 taotlust, küsitakse toetust 27 500 eurot;
 4. Kirjanduse ja kirjastamise valdkond – 22 taotlust, küsitakse toetust 12 120 eurot;
 5. Hariduse ja teaduse valdkond – 15 taotlust, küsitakse toetust 11 420 eurot;
 6. Rahvakultuuri valdkond – 30 taotlust, küsitakse toetust 14 418 eurot;
 7. Kehakultuuri- ja spordi valdkond – 52 taotlust, küsitakse toetust 42 717 eurot;

Saabunud taotlusi hindavad esmalt kultuurkapitali nõukogu liikmetest moodustatud valdkondlikud komisjonid.

Komisjonide koosseisud on järgmised:

 • Helikunsti, näitekunsti ja rahvakultuuri valdkond: Toomas Peterson (esimees), Külli Aleksanderson, Nikolai Põdramägi ja Tiia Teppan;
 • Hariduse ja teaduse valdkond: Paavo Kaimre (esimees), Helmer Jõgi ja Toomas Jürgenstein;
 • Kirjanduse ja kunsti valdkond: Mart Velsker (esimees), Külli Aleksanderson ja Lemmit Kaplinski;
 • Spordi valdkond: Martin Parmas (esimees), Andres Liinat, Toomas Tein ja Tiia Teppan.

Lõpliku otsuse stipendiumide ja toetuste määramise kohta teeb kultuurkapitali nõukogu oma 28.oktoobri koosolekul.

Tulemused avalikustatakse 29.oktoobril uudisena kultuurkapitali kodulehel www.kultuurkapital.ee.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee