Poolaastakonkursi tulemuste selgumise tähtaeg on muutunud

Poolaastakonkursi tulemused selguvad 28.aprilliks.

Tartu Kultuurkapitali nõukogu teeb otsused eraldatavate stipendiumide ja toetuste kohta oma 27.aprilli koosolekul. Toetatud taotluste kohta on info kättesaadav alates 28.aprillist.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee