Poolaastakonkursile saabunud taotluste tulemused selguvad 23.aprilliks

2012.a. I poolaasta stipendiumikonkursile esitati kokku 269 taotlust kogusummas 169 916 eurot. Helikunsti valdkonda laekus 36 taotlust, näitekunsti valdkonda 18 taotlust, kujutav- ja rakenduskunsti valdkonda 47 taotlust, kirjanduse- ja kirjastamise valdkonda 29 taotlust, hariduse ja teaduse valdkonda 35 taotlust, rahvakultuuri valdkonda 53 taotlust ning kehakultuuri ja spordi valdkonda 51 taotlust.

Stipendiumifondi suuruseks on 35 400 eurot. Kultuurkapitali nõukogu kinnitab stipendiumide saajad 23.aprilliks.

Tulemused saavad teatavaks menüüaknas “Toetatud projektid”. Samuti informeeritakse taotlejaid personaalselt e-meili teel stipendiumi saamise või mittesaamise kohta.

Info tel 7441 500, anne.evrecht@kultuurkapital.ee