Tartu Hansa Rotary Klubi Koolinoorte Arengu Fond

Tartu Hansa Rotary Klubi Koolinoorte arengu fond asutati 2005.aastal.

2015.aastal nimetati Tartu Hansa Rotary klubi Koolinoorte arengu fond ümber Tartu Hansa Rotary klubi Noorte arengu fondiks.

Fondist määrati stipendiumeid noortele, kellel oli soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks,  kel oli soov õppida edasi Eestis või välismaal. Stipendiumi võis taotleda muusikariistade, heli- ja audiotehnika soetamiseks, kontsertreisidest, koolitustest, spordivõistlustest, olümpiaadidest, näitustest jne. osavõtuks ja muu loomingulise tegevuse arendamiseks.

Stipendiumide väljaandmine lõpetati ja fond suleti Tartu Hansa Rotary Klubi ettepanekul Tartu Kultuurkapitali nõukogu 16.03.2017 otsusega nr 15.