R.Ritsingu nimelise stipendiumi konkurss

1.märtsiks 2006.a. oodatakse taotlusi Richard Ritsingu nimelisele stipendiumikonkursile. Stipendium määratakse kuni kolmele H.Elleri nimelise Tartu Muusikakooli kooridirigeerimise eriala õpilasele silmapaistvate erialaste tulemuste eest.

Stipendiumifondi suurus 10 000 krooni. Stipendiumid antakse pidulikult üle R. Ritsingu sünniaastapäeval, 25.märtsil.

Taotlemiseks tuleb esitada avaldus (vabas vormis koos kontaktandmetega) ja dokumendid, mis tõestavad õpilase silmapaistvaid erialaseid tulemusi (konkurssidest ja meistrikursustelt saadud tunnistused, diplomid, kontserdikavad). Taotlused esitada Elleri-kooli kantseleisse.

Taotlusi vaatab läbi komisjon koosseisus Lauri Breede, Vaike Uibopuu, Alo Ritsing, Riho Leppoja, Katriin Fisch-Uibopuu.