Raatuse Gümnaasiumi toetusfondi vilistlasstipendiumi konkurss lõpeb 31.mail 2010

Tartu Raatuse Gümnaasiumi stipendiumile saavad kandideerida kõik Tartu Raatuse Gümnaasiumi 9.klasside ja 10.-12. klasside õpilased. 9. klasside õpilased saavad kandideerida stipendiumile eeldusel, et nad jätkavad oma õpinguid Tartu Raatuse Gümnaasiumis.

Toetusfondi stipendium on loodud eesmärgiga toetada ning tunnustada hea õppeedukusega ühiskondlikult aktiivseid Tartu Raatuse Gümnaasiumi õpilasi, kes oma tegevusega on kaasa aidanud kooli üldisele arengule või silma paistnud kooli, Tartu linna või Eesti riigi jaoks oluliste saavutuste ja
tegevustega.

Taotlusi õpilastelt ootame 31.maiks.

Taotlus tuleb esitada Tartu Kultuurkapitali ankeedil (www.kultuurkapital.ee / taotlused/ nimelise stipendiumi taotlemise ankeet), millele tuleb lisada taotluse põhjendus koos kandidaadi saavutuste mõju kirjeldusega ning õpetajast soovitaja(te) nime(de)ga.

Taotlused tuleb saata kas postiga Tartu Kultuurkapitali, Raekoja plats 8 või edastada interneti teel, võib ka esitada kooli kantseleisse.

10.-12. klasside stipendiaadi nimi avalikustatakse kevadisel lõpuaktusel ning 9. klasside stipendiaadi nimi avalikustatakse 10. klassi avaaktusel.
 

Stipendiumfond 10.-12.klassi õpilastele on 5000 krooni ja 9.klassi õpilastele 3000 krooni.