Rahapakkumised septembris 2006

Õpetajate preemiad.

Tartu linn soovib tunnustada õpetajakutset ning oma tööle pühendunud õpetajaid. Stipendiaatideks võivad saada Tartu linna haridusasutuste õpetajad, kes on tulemuslikult mõjutanud Tartu linna ja Eesti hariduselu. Selleks kuulutab Tartu Kultuurkapital välja konkursi 100 000 kroonile, millest antakse välja kaks aastapreemiat a’ 30 000 krooni ja neli õpetaja enesetäiendamise stipendiumit a’ 10 000 krooni.

Kandidaate saavad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate aineliitude või õppenõukogu ettepanekul. Stipendiumid antakse üle õpetajate päeva üritusel. Taotluste esitamise tähtaeg on 15.september.

Tarmeteci stipendiumit saavad taotleda Kutsehariduskeskuse mehaanika ja metallitöö eriala õpilased (keevitaja, lukksepp, metallipingitööline, treial) ja Maaülikooli tehnikateaduskonna üliõpilased kogu õppeperioodiks. Taotletava stipendiumi suurus on esimesel õppeaastal 500 krooni, teisel 1000 krooni ja kolmandal 1500 krooni kuus. Taotlused esitada 15.septembriks.

Hansapanga stipendiumit saavad taotleda Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, matemaatika-informaatika, füüsika-keemia ja sotsiaalteaduskonna täiskoormusega bakalaureuseõppe üliõpilased, kel on silmapaistvad õppetulemused (kaalutud keskmine üle 4,0) ning kes on aktiivsed ülikoolivälises ühiskondlikus tegevuses. Stipendiumifond on 120 000 krooni, mis jaguneb kuueks 20 000 krooni suuruseks stipendiumiks. Taotlused esitada 29.septembriks.

30. septembrini võetakse vastu taotlusi sügis-talviste kultuuriprojektide läbiviimiseks ja isikute loomingulise tegevuse toetamiseks kirjanduse, rahvakultuuri, heli- ja näitekunsti, kujutava ja rakenduskunsti, teaduse, hariduse ja spordi vallas. Stipendiumifond on 600 000 krooni.

Taotlused tuleb esitada Tartu Kultuurkapitali büroosse Raekojaplats 8, III korrus, 51004 Tartu.