Richard Ritsingu stipendium kooridirigeerimise õpilastele

1. märtsiks 2011 ootab Tartu Kultuurkapital Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli kooridirigeerimise osakonnalt parimate kooridirigeerimise eriala õpilaste esitamist Richard Ritsingu nimelisele stipendiumile.

Stipendium määratakse kuni kolmele õpilasele silmapaistvate erialaste tulemuste eest.

Stipendiumifondi suurus on 900 eurot ja see antakse üle Ritsingu 108-sünniaastapäeva lähedasel ajal.

Richard Ritsing on sündinud 25.märtsil 1903 Räpinas ja surnud 8.juulil 1994 Tartus. Oli Eesti koorjuht ja helilooja. 

Stipendiumikonkurssi rahastab Tartu linn.