Rotary avab noortele ukse maailma

Algas taotluste vastuvõtt Tartu Hansa Rotary Klubi stipendiumile 2005. aastal asutatud Tartu Hansa Rotary Klubi esimene stipendiumifond toetab 10-19-aastaseid õpilasi. Taotlusi oodatakse Tartu Kultuurikapitali 30. jaanuariks 2006.

“Fondi loomine ei ole lihtsalt raha kogumine, meie klubi eesmärk on laiem, me tahame propageerida aktiivset ja teadmistepõhist eluviisi,” hindab klubi president Sirje Nilson noorte toetamist mitte ühe aasta projektiks. Stipendiumide üleandmine toimub 11. veebruaril, mil Tartu Ülikooli aulas toimub Rotary konverents “Rotary kui sild kindlamasse tulevikku”. Konverentsile oodatakse kuulama nii koolinoori kui neid, kelle igapäevatöö on noorte arengu suunamine; samuti inimesi, keda huvitab klubiline ennastarendav ja heategevuslik liikumine.

Konverentsil kõnelevad Rotary piirkonna 1420 (Soome-Eesti) juhatuse liikmed PDG Kari Tallberg ja PDG Jaakko Castren, Rotary Eesti koordinaator Andres Sauter ja erinevate Eesti Rotary klubide esindajad. Põhirõhk on pandud Rotary-liikumise ideede ja erinevate noori ja ka kogu ühiskonda toetavate võimaluste tutvustamisele. Tartu Hansa Rotary Klubi Koolinoorte Arengu Fondi stipendium on muuhulgas mõeldud ka edasiõppimiseks nii kodu-, kui välismaal (näiteks YFU õpilasvahetuse kaudu), seepärast keskendutaksegi konverentsi ettekannetes sellele, mis aitab Eesti noortel rahvusvahelises konkurentsis hakkama saada. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada: -avaldus Tartu Kultuurkapitali nimelise taotluse blanketil, pere suuruse, laste andmete, huvialakoolide ja nendes õpitavate erialade nimetamisega; – lühike kirjeldus senistest tulemustest ja tulevikuks seatud eesmärkidest.

Rohkem infot Sirje Nilson, Tartu Hansa Rotary Klubi president e-mail:sirje.nilson@woodwell.ee telefon: 50 38 598

Ülle Koppel, Tartu Kultuurkapitali juhataja e-mail: kultuurkapital@raad.tartu.ee, telefon: 7441500