Selgusid Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide laureaadid

Oktoobri alguses kuulutas SA Tartu Kultuurkapital välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi AS-i Tallinna Lennujaam, Fort Aero AS-i, ja Pühajärve stipendiumide eraldamiseks. Tulemused selgusid 2. detsembril.

AS-i Tallinna Lennujaam stipendium on suunatud lennundusettevõtte käitamise, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundustehnika (side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud) õppekava üliõpilastele ja ühe stipendiumi suurus on 700 eurot. Kandideerimiseks olid vajalikud taotlus, CV ja essee, arvestati ka õppetulemusi. Stipendiumikomisjon otsustas stipendiumi eraldada Marite Ennustele, kes kirjutas essee teemal „Kuidas edasi – mida tähendab uus normaalsus lennujaamade käitamises?“ ja Maria-Elizabeth Rüütelile, kes osales konkursil esseega teemal „Võimalikud uuendused navigatsioonisüsteemides ja nende hoolduste teostamisel“.

Fort Aero AS-i stipendium antakse välja õhusõiduki juhtimise (spetsialiseerumisega lennuki juhtimisele) üliõpilastele. Ka sel stipendiumikonkursil osalemiseks tuli esitada avaldus, CV ja essee, sh pidi essee sisaldama intervjuud kogenud oma ala eksperdiga. Parima tulemuse saavutas Rasmus Orasmäe, kes kirjutas sponsori etteantud teemal „Mitme aasta pärast lendan roheenergia lennukil?“, pälvides 800 eurot.

Pühajärve stipendiumi väärtus oli 700 eurot ning kandideerida said üliõpilased kõikidelt rakenduskõrgharidusõppe õppekavadelt. Kandideerimiseks esitada taotlus, CV ja essee teemal „Mida peaks Eesti Lennuakadeemia õpetama ja missuguseid teenuseid pakkuma aastal 2025?“. Stipendiumikomisjon leidis, et tugevaimaks kandidaadiks on õhusõiduki juhtimise eriala tudeng Arko Narits.

2020/21. õa sügissemestri stipendiumide kogumaht oli 2900 eurot. Eesti Lennuakadeemia ja ELA fond õnnitleb kõiki stipendiaate ja tänab teisi kandidaate konkurssidel osalemise eest!

Eriliselt suured tänud ka meie sponsoritele AS Tallinna Lennujaam ja Fort Aero AS ning teistele annetajatele, kelleta meie tublimate premeerimine oleks sel lennundusele raskel ajal võimatuks osutunud.

Sel sügisel ei leia stipendiumide pidulik üleandmine kahjuks aset. Tunnustame stipendiaate vääriliselt esimesel võimalusel.