Selgusid Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi stipendiaadid.

Märtsi lõpuni oli võimalik esitada taotlusi Tartu Kultuurkapitali Tartu Lennukolledži (TAC) fondi Lennuliiklusteenistuse AS-i (LLT AS) stipendiumidele. Selgunud on kaks stipendiaati, kellest kumbi saab stipendiumi 10 000 krooni.

LLT AS-i stipendiumid said Tartu Lennukolledžis lennuliikluse juhtimist õppivad tudengid Heliise Jartsev ja Britt Luht. Stipendiumi määramisel hinnati nii taotlejate õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

LLT AS-i stipendiumi oli võimalik taotleda Tartu Lennukolledži lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilastel, kellel ei olnud õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel.

Stipendiumid antakse üle Tartu Lennukolledži juubeliaktusel 24.aprillil 2008.