Skulptuurikonkurss Jüri Kärneri hauamonumendile ideekavandite esitamise tähtajaga 15.detsember

Skulptuurikonkurss Jüri Kärneri hauamonumendile

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja skulptuurikonkursi, mille eesmärgiks on saada sobivaim ideekavand Jüri Kärneri hauamonumendi  ja hauaplatsi terviklahenduseks. Hauaplats kuhu skulptuur on kavas rajada asub Raadi kalmistul, Tartus.

Konkursile tuleb esitada ideekavand, millele on lisatud objekti  ja kasutatavate materjalide kirjeldus ning valmis terviklahenduse maksumus (hinna ülempiir on 24 000 eurot koos käibemaksuga) koos autori nime ja kontaktandmetega.

Kavandikonkursi auhinnafond on 500 eurot. Kavandi valib välja SA Tartu Kultuurkapital juures asuva Jüri Kärneri mälestusfondi poolt moodustatud komisjon. Komisjonil on õigus anda välja ka mitu auhinda või jätta auhind sobiva idee puudumisel välja andmata.

Konkursitööde autoritele jäävad isiklikud autoriõigused. Võitnud töö autor loovutab SAle Tartu Kultuurkapital autori kõik varalised õigused lepingu täitmise käigus loodud teosele. Konkursi võitjaga lepitakse kokku tingimused ideekavandi teostuse osas ja seejärel sõlmitakse konkursi võitjaga leping töö teostamiseks.

Konkursil osalemiseks tuleb ideekavand esitada hiljemalt 15.detsembriks 2012 SA Tartu Kultuurkapitali aadressile Kalevi 13, Tartu.

Fotod hauaplatsi kohta asuvad SIIN.

Lisainfo:

Anne Evrecht, tel 50 49 654, kultuurkapital@raad.tartu.ee

Alar Karis tel , 50 29 689, alar.karis@ut.ee

Enn Räpp, tel 51 13 763,  enn@sbt.ee

 

Jüri Kärner  (25.04.1940-25.09.2010) oli taasiseseisvunud Eesti esimene rektor Tartu Ülikoolis aastatel 1988-1993. Tema rektoriks oleku ajal toimusid ülikoolis suured muutused: taasavati usuteaduskond ja filosoofiateaduskond, rajati sotsiaalteaduskond taastati magistrantuur ja doktorantuur ning valiti korralised professorid, tegevust alustas üliõpilasedustus. Rektoriameti kõrval oli Jüri Kärner  rahvusvahelise haardega teadlane ja õppejõud. Tema teadustöö põhisuunad olid terviseuuringud ja biomeditsiin, sh arengubioloogia, rakubioloogia ja koebioloogia. Jüri Kärner lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli bioloogina. 1986.aastal pälvis ta professoritiitli ning alates 1993.aastast  töötas ta ülikoolis üldzooloogia korralise professorina.

Jüri Kärner oli ka Eesti rotaryliikumise taastamise üks juhte ja ideekandjaid. 1992.aastal kuulus ta Tartu Rotary Klubi asutajaliikmete hulka ning oli ka selle klubi president aastatel 1996-1997. Samuti osales ta aastatel 1997-2000 aktiivselt Rotary Internationali Special Estonian  Area(SEA) eriesindajana  mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ning tema tegevus  Eesti Rotary Juhtkonnas andis erilise tõuke meie rotariaanide organistsiooni kiirele ja rahvusvahelisel areenil tunnustatud arengule. Jüri Kärner oli RI kõrgeima autasu Paul Harrise medali üks esimesi saajaid Eestis.

Jüri Kärneri mälestusfond on asutatud 2012.aastal Tartu Ülikooli ja Tartu Rotary Klubi poolt.