Stipendium psüühilise erivajadusega isikute hoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonnas

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse fondi stipendiumi taotlemiseks. Stipendiumi suurus on 10 000 krooni. Taotlusi võetakse vastu 15.septembrini 2009 (k.a.).

Stipendium määratakse  silmapaistvate tulemuste eest psüühilise erivajadusega isikute hoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonnas. Stipendiumi saavad taotleda  eelkõige teadurid, üliõpilased ja teised valdkonda toetavad isikud.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje kaudu http://www.kultuurkapital.ee/ankeet_nst.php     nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  •     Lühikirjeldus senise tegevuse kohta ja/või CV ning üliõpilastel väljavõte õpitulemustest.
  •    Stipendiumi kasutamise eesmärk, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus.
  • Soovituskiri (võimalusel).

Stipendium antakse üle rahvusvahelisel vaimse tervise päeva tähistamise üritusel 14.oktoobril 2009.a. kell 12 Tallinnas Riigikogus.

Stipendiumi statuut

Info tel 744 1500  kultuurkapital@raad.tartu.ee või vello@tartuvthk.ee