Stipendiumid TÜ etnoloogia ja folkloristika ning Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastele

Stipendiumid TÜ etnoloogia ja folkloristika ning Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastele

 

 Stipendiumei saavad taotleda TÜ etnoloogia ja folkloristika erialade ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased,  kes on panustanud välitöödel kogutud empiirilise materjali korrastamisse ja teevad kaastööd Viljandi Kultuuriakadeemia 60. juubeli puhul välja antavale teaduslikule artiklikogumikule.

 

1.      Stipendiumi taotlemiseks esitada:

a.       Avaldus nimelise stipendiumi ankeedil www.kultuurkapital.ee kaudu

b.      Kirjtatava artikli teema ja lühikokkuvõte

 

Stipendiumitena antakse aastas välja kuni 350 euroseid stipendiumeid. Stipendiume antakse välja jooksvalt alates 15. detsembrist kuni 1. aprillini.

 

Info Katre Koppel e-post: katrekoppel@gmail.com , tel. 5383 7639

või Tartu Kultuurkapital e-post: kultuurkapital@raad.tartu.ee