Stipendiumikonkursid Eesti Lennuakadeemia üliõpilastele tähtajaga 3.nov.2011

Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi stipendiumikonkursid

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumid

Taotlusi võetakse vastu 3.novembrini 2011.

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • CV;
  • essee (2-3 lk) ühel alltoodud teemadest:

1)             Tehnoloogia arengu mõju lennuliiklusteeninduse tulevikule

2)              Robot lähitulevikus lennundusspetsialisti partneriks

3)             UAV-d kui probleem tänasele lennuliiklusteenindusele

Välja antakse kaks  stipendiumi summas a’750€.  Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Kandidaatidel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumi statuuti vaata siit

Pühajärve stipendium

Taotlusi võetakse vastu 3.novembrini 2011.

Pühajärve stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse üliõpilased (välja arvatud lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialade üliõpilased)*, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi ankeedil koos järgmiste lisadega:

  • CV;
  • lühiessee (0,5-1 lk A4) ühel allpooltoodud teemadest.

1)      Tehnoloogia arengu mõju lennunduse arengule

2)      Robot lähitulevikus lennundusspetsialisti partneriks

Stipendiumi suurus on 640 eurot, välja antakse üks stipendium. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi ei saa taotleda üliõpilane, kes on viimase kahe aasta jooksul saanud stipendiume Tartu Kultuurkapitali stipendiumifondidelt.

Stipendiumi statuuti vaata siit

 

AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumid

Taotlusi võetakse vastu 3.11.2011 (k.a)

AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte juhtimise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Kummagi eriala üliõpilasele antakse üks stipendium.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • CV;
  • lühiessee (kuni 3 lk A4) ühel järgmistest teemadest:

1)Lennujaama toimimine voolukatkestuse korral
2) Lindude tõrjumine lennuväljadelt
3) Kas tänastes lennujaamades on klient kuningas?

Ühe stipendiumi suurus on 640 eurot ja välja antakse kaks stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse õppetulemusi, essee teemakohasust, analüütilisust ja ülevaatlikkust, erialast motivatsiooni,  aktiivset eluhoiakut ja tegevuskogemust lennundusvaldkonnas.

Stipendiumi ei saa taotleda üliõpilane, kes on viimase kahe aasta jooksul saanud stipendiume Tartu Kultuurkapitali stipendiumifondidelt.

Stipendiumi statuuti vaata siit.

Kandidaatidel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumid antakse üle Pühajärve lennundusseminaril, mis sel aastal toimub Tartus 17.november 2011.a.