Stipendiumikonkursid Eesti Lennuakadeemia üliõpilastele taotluste esitamise tähtajaga 01.november

01.novembrini võtab Tartu Kultuurkapital vastu taotlusi järgmistele Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumidele:

ASi Estonian Air stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilased, kes on alustanud lennupraktikat ja kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
 • CV

Välja antakse üks 500-eurone stipendium, mis makstakse välja osade kaupa üks kord kuus õppeaasta jooksul.

ASi Tallinna Lennujaam stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia vähemalt kolmanda kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte juhtimise eriala üliõpilased, kellele ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi ei saa taotleda üliõpilane, kes on viimase kahe aasta jooksul saanud stipendiume Tartu Kultuurkapitali stipendiumifondidelt.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
 • CV
 • Essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
 1. Tallinna Lennujaam aastal 2040.
 2. Erinevad lennundusoperaatorid, kuid üks omanik (Eesti VR) – kuidas edasi, parema koostöö ja efektiivsuse suunas.
 3. Kas Eesti vajab mitut rahvusvahelist lennujaama?
 4. Innovaatilised lahendused XXII sajandi reisiterminalis. Kas lihtne on lennata?
 5. Ületamatud võimalused – Tallinna Lennujaam uue tehnoloogia inkubaatoriks.

Stipendiumifond on 1280 eurot, millest antakse välja kaks 640-eurost stipendiumi.

ASi Lennuliiklusteeninduse stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
 • CV
 • Essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
 1. Erasmus programm – akadeemiline mobiilsus või akadeemiline hulkurlus?
 2. Lennujuht, kas eelkõige isiksus või meeskonna liige?
 3. Balti riikide ühine lennukompanii – poolt ja vastu.
 4. Riikliku lennuohutusprogrammi (SSP-State Safety Program) vajalikkus.
 5. Kuidas vähendada väljalangevust Eesti Lennuakadeemiast?
 6. CAT II Tallinna lennuväljale – kas ja milleks?

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi.

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut, distsipliini, püsivust, praktilist edasijõudmist, avatust, edasipüüdlikkust jmt üliõpilase erialast motivatsiooni ja võimekust iseloomustavaid tegureid.

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

Stipendiumide statuudid SIIT.

Nimelise stipendiumi e-ankeet SIIT. (Reale “Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse” märkida Eesti Lennuakadeemia fond ja vastava stipendiumi nimi, mida taotletakse)

 

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee