Stipendiumikonkursid Eesti Lennuakadeemia üliõpilastele

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursid Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i ja Pühajärve stipendiumide taotlemiseks. Taotlusi võetakse vastu 31. oktoobrini 2008.

ELA fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • CV;
  • Lühiessee (0,5-1 lk A4) teemal “Minu võimalik karjäär lennundusvaldkonna spetsialistina”.

Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni. Üliõpilasel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumi statuuti vaata siit.

ELA fondi Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse üliõpilased (välja arvatud lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialade üliõpilased)*, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos järgmiste lisadega:

  • CV;
  • lühiessee (0,5-1 lk A4) ühel järgmistest teemadest:

    1) „Minu võimalik karjäär lennundusvaldkonna spetsialistina“;
    2) „Millisena näen oma panust lennujaamade arengusse pärast Eesti Lennuakadeemia lõpetamist?“;
    3) „Eesti lennujaamade jätkusuutlik areng minu silme läbi“.

Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni. Üliõpilasel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumi statuuti vaata siit.

* Lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilaste jaoks on sihtotstarbeliselt asutatud LLT AS stipendium ning õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilaste jaoks AS-i Estonian Air ja Otto Tauri stipendiumid

Stipendiumid antakse üle Pühajärve Lennundusseminaril 13. novembril 2008.