Stipendiumikonkursid õpetajatele taotluste esitamise tähtajaga 15.september

Stipendiumid Tartu linna õpetajatele

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi Tartu linna haridusasutuste õpetajatele, kes on tulemuslikult mõjutanud Tartu linna ja Eesti hariduselu. Stipendiumiga soovib Tartu linn tunnustada õpetajakutset ning oma tööle pühendunud õpetajaid.

Stipendiumifond on 7500 eurot, millest antakse välja kaks 2000-eurost stipendiumi silmapaistva pedagoogilise tegevuse eest ja viis 700-eurost stipendiumi enesetäiendamiseks.

Kandidaate stipendiumidele saavad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate alaliitude või õppenõukogu ettepanekul. Taotlus esitada vastaval vormil.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.september.

Stipendiumi statuut ja taotlusvorm SIIT

Stipendiumikonkurssi rahastab Tartu linn.

Stipendiumid antakse üle õpetajate päeva tähistaval üritusel.

Lisainfo tel 7441 500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee

 

Tartu Zonta Klubi fondi õpetaja stipendium

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Tartu Zonta Klubi fondi stipendiumikonkursi. Stipendiumi suurus on 640 eurot ning see määratakse Tartu linna või maakonna haridusasutuse naisõpetajale, kes on oma töös edukas.

Taotlusi stipendiumile kandideerimiseks võivad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud, õpilased või kolleegid eduka naisõpetaja tunnustamiseks. Taotluse võib esitada ka õpetaja ise.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.september.

Kandideerimiseks esitada vabas vormis taotlus koos kontaktandmetega, millele lisada lühikirjeldus õpetaja senise tegevuse kohta ning soovituskiri kui õpetaja taotleb stipendiumi ise.

Stipendiumi statuut SIIT

Tartu Zonta Klubi fond on asutatud 2007.aastal. Fondi stipendiumi on saanud Liina Karolin-Salu (2011), Ellen Strohmann (2010), Kersti Aan (2009), Jane Käis (2008), Reet Tallo (2007).

Stipendiumid antakse üle õpetajate päeva tähistaval üritusel.

Lisainfo tel 7441 500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee