Stipendiumikonkursid Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilastele

1.oktoobriks võetakse taotlusi vastu Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilastelt järgmistele stipendiumitele:

Meedia- ja reklaamkunsti osakonna üliõpilased  saavad kandideerida Playtech Estonia OÜ stipendiumile. Stipendium määratakse üliõpilasele, kellel on silmapaistvad õppetulemused ning kes on aktiivne erialases loomingulises tegevuses. Välja antakse kolm stipendiumi  a’15 000 krooni, kokku 45 000 krooni eest.

Tekstiiliosakonna üliõpilased saavad kandideerida Tartu valla stipendiumile.  Stipendium antakse välja kord õppeaastas ühele aktiivselt kunstilises tegevuses osalevale, heade õppetulemustega kunstikooli tekstiiliosakonna üliõpilasele. Stipendium suurus 15 000 krooni.

Nahadisaini osakonna üliõpilased saavad kandideerida Kris OÜ Printerikeskuse stipendiumile a’10 000 krooni. Stipendium määratakse  nahadisaini ja restaureerimise eriala üliõpilasele, kellel on silmapaistvad õppetulemused, ning kes on aktiivne erialases loomingulises tegevuses.

6.oktoobriks võetakse vastu taotlusi fotograafia osakonna üliõpilastelt, kes  saavad kandideerida Nordic Digititali AS-i stipendiumile. Stipendium määratakse üliõpilasele, kellel on silmapaistvad õppetulemused ning ta on aktiivne loomingulises tegevuses. Välja antakse üks stipendium 15 000 krooni.

Taotlused esitada vabas vormis koos statuuites nõutud lisadega Kõrgema Kunstikooli kantseleisse.

Statuudid