Stipendiumikonkurss ELA lennukipilootidele

Lugupeetud tudengid – tulevased lennukipiloodid!

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi AS-i Estonian Air stipendiumi taotlemiseks. Taotlusi võetakse vastu 19. augustini 2011.

AS-i Estonian Air stipendiumi saavad taotleda ELA õhusõiduki juhtimise kutseala lennuki juhtimise eriala kolmanda kursuse suvist lennupraktikat läbivad üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Kandideerimistaotluse võib esitada üliõpilane ise, samuti võib teda kandidaadiks seada Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakond.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel nimelise stipendiumi ankeedil. Lisana tuleb vormistada CV. Üliõpilasel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Välja antakse üks stipendium suurusega 1300 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsete osade kaupa, 1 kord kuus õppeaasta, so 10 õppekuu jooksul, alates 2011. a septembrist.

Stipendiumi saaja valitakse välja suvise lennupraktika baasil. Stipendiumi määramisel on kriteeriumideks eelkõige distsipliin, püsivus, praktiline edasijõudmine, avatus, edasipüüdlikkus jmt üliõpilase erialast motivatsiooni ja võimekust iseloomustavad tegurid.

Stipendiumi statuuti saab vaadata Kultuurkapitali ja Eesti Lennuakadeemia kodulehelt http://www.eava.ee/uliopilasele/stipendiumid/statuut-3/.

Stipendium antakse üle Eesti Lennuakadeemia õppeaasta avaaktusel 01. septembril 2011.

Ootame tulevasi lennukipiloote kandideerima!