Stipendiumikonkurss Kõrgema Kunstikooli tekstiiliosakonna üliõpilastele

10.oktoobriks võetakse taotlusi vastu Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilastelt järgmisele stipendiumile:

Tekstiiliosakonna üliõpilased saavad kandideerida Tartu valla stipendiumile.  Stipendium antakse välja kord õppeaastas ühele aktiivselt kunstilises tegevuses osalevale, heade õppetulemustega kunstikooli tekstiiliosakonna üliõpilasele. Stipendiumi suurus 15 000 krooni.

Taotlused esitada vabas vormis koos statuudis nõutud lisadega Kõrgema Kunstikooli kantseleisse.

Statuut

Stipendiaadid:

2010/2011

2009/2010   Kärt Vanamb

2008/2009   Helen Valk

2007/2008   Siiri Kukk

2006/2007   Piret Järv