Stipendiumikonkurss Tartu linna haridusasutuste õpetajatele taotluste esitamise tähtajaga 15.september

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi Tartu linna haridusasutuste õpetajatele.

Stipendiumi eesmärk on tunnustada õpetajakutset ja toetada õpetajate enesetäiendamist. Stipendiumi saajateks võivad olla Tartu linna haridusasutuste õpetajad.

Stipendiumifond on 9000 eurot, millest antakse välja kaks 2000-eurost stipendiumi pikaajalise tulemusliku tegevuse eest ja viis 1000-eurost stipendiumi enesetäiendamiseks.

Kandidaate stipendiumidele saavad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate alaliitude või õppenõukogu ettepanekul. Taotlus esitada vastaval vormil koos motiveeritud põhjendusega.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.september 2014.

Stipendiumi statuut ja taotlusvorm asuvad SIIN. Iga kandidaadi kohta esitada eraldi taotlus.

Lisainfo tel 7441 500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee