Stipendiumikonkurss Tartu linna koolide ja lasteaedade õpetajatele

15.septembrini võtab Tartu Kultuurkapital vastu taotlusi stipendiumile, mille eesmärk on tunnustada õpetajakutset ja toetada õpetajate enesetäiendamist.

Stipendiumifondi suuruseks on 9000 eurot, millest antakse välja kaks 2000-eurost stipendiumi pikaajalise tulemusliku tegevuse eest ja viis 1000-eurost stipendiumi enesetäiendamiseks.

Tartu linna koolide ja lasteaedade õpetajatest kandidaate saavad stipendiumile esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate alaliitude või õppenõukogu ettepanekul. Taotlus esitada vastaval vormil koos motiveeritud põhjendusega.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.september (kaasa arvatud).

Stipendiumi statuut asub SIIN.

Iga kandidaadi kohta esitada eraldi taotlus. Taotlusvorm asub SIIN.

 

Lisainfo tel 7441 500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee