Sügis-talviseid taotlusi laekus 222.

30.septembriks laekus 222 taotlust.
Helikunsti valdkonnas laekus 38 taotlust summas 409285 kr., näitekunsti valdkonnas 22 taotlust summas 196261 kr., kujutava ja rakenduskunsti valdkonnas 28 taotlust summas 224327 kr., kirjanduse ja kirjastamise valdkonnas 27 taotlust summas 199670 kr., rahvakultuuri valdkonnas 45 taotlust summas 335520 kr., teaduse ja hariduse valdkonnas 31 taotlust summas 244051 kr. ja kehakultuuri ja spordi valdkonnas 31 taotlust summas 234145 kr.
Kokku taodeldakse 1 843 259 krooni, jagada on 450 000 krooni.

Tartu Kultuurkapitali nõukogu teeb otsuse taotluste toetamise kohta 14.oktoobril 2003.a.