Suitsu ja Elleri nimelised stipendiumid konkursil 2012

25. veebruariks võetakse taotlusi Gustav Suitsu nimelisele 1000-eurosele stipendiumile. Stipendium määratakse luuletajale, kes on möödunud aasta jooksul avaldanud vähemalt ühe ajastutundliku, filosoofiliselt sügava ja kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi. Stipendiumi taotlemiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada vabas vormis avaldus ja stipendiumi taotlemise aluseks olev luulekogu.

1. märtsiks oodatakse Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli parimate kooridirigeerimise eriala õpilaste esitamist Richard Ritsingu nimelisele stipendiumile.  Stipendium määratakse kuni kolmele õpilasele silmapaistvate erialaste tulemuste eest. Stipendiumifondi suurus on 500 eurot.

Info tel 744 1500 või kultuurkapital@raad.tartu.ee