Suured stipendiumid otsustatud

Aluseks võttes SA Tartu Kultuurkapitali nõukogu 02.10.2002 nr 32/10 „Kultuuri-, teadus-, haridus-, spordi- ja kehakultuuriprojektide stipendiumikonkursi väljakuulutamine“ ja võttes arvesse ekspertkomisjoni arvamust,

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu
o t s u s t a b:

1. Määrata stipendium 20 000 krooni võimlemisklubile “Janika” 10.rahvusvaheliste võimlemisvõistluste “Miss Valentine 2004” osaliste korralduskulude katmiseks.
2. Määrata stipendium 20 000 krooni I.D.A. tantsufestivali – Matteo Molesi külalistrupi honorari, sõidu ja majutuskulude katmiseks.
3. Määrata stipendium 20 000 krooni Eesti Kirjanduse Seltsi projektile Tartu Raamatufestivali korraldamine.