Suurte projektide konkurss

1.novembriks 2002.a. laekus kahe suure projekti finantseerimiseks kokku 33 taotlust. Stipendiumifond on 60 tuh.krooni, mis jaguneb: esimene stipendium 20 tuh.krooni ja teine stipendium 40 tuh.krooni. 20 tuh.kroonisele stipendiumile laekus 25 taotlust ja 40 tuh. kroonisele stipendiumile 8 taotlust. Ekspertkomisjon koosseisus Georg Aher, Katriin Fisch-Uibopuu, Jüri Lumiste, Janika Kronberg, Tõnis Paberit, Taisto Noor, Jaak Kikas ja Meelis Jukk kogunevad taotlusi arutama 6.novembril ja Tartu Kultuurkapitali nõukogu teeb lõpliku otsuse 20.novembriks 2002