Suurte projektide stipendiumikonkursi 28.veebr. 2003 tulemused

Tartu Kultuurkapitali nõukogu määras 20.märtsi 2003 a. nõukogu koosolekul stipendiumid järgmiselt, võttes arvesse ekspertkomisjoni arvamust:
1. määrata stipendium 20 000 krooni Tartu Fotoklubi projektile III Tartu Fotopäevad: fotoaktsiooni “Elukeskkond – Tartu” korraldamiseks.
2. määrata stipendium 20 000 krooni Tartu Koolirahva Teatriseltsi projektile kooliteatrite festival “Näitemängupäevad” korraldamiseks.
3. määrata stipendium 40 000 krooni EELK Tartu Peetri Koguduse projektile “Tartu orelimuusikapäevad” korraldamiseks.