Talent Plastics Tartu ASi stipendiumi saab Meelis Juhkam

Talent Plastics Tartu ASi stipendiumi saab Tartu Kutsehariduskeskuse õpilane Meelis Juhkam.

Stipendiumile said kandideerida Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna õpilased. Stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid ettevõtte, kutsehariduskeskuse ja kultuurkapitali esindajad, otsustas määrata stipendiumi mehhatroonika eriala esimese kursuse õpilasele Meelis Juhkamile.

Meelis Juhkam asus Tartu Kutsehariduskeskuses mehhatroonika erialale õppima 2015.aasta sügisel. Teda on iseloomustatud kui suure õpihimuga, uudishimulikku, täpset ja korrektset õpilast. Õppeedukuselt on ta üks grupi parematest (keskmine hinne 5,0).

Stipendiumi saaja sõnul loob stipendium head võimalused õpinguteks ja enda erialaseks täiendamiseks. Samuti tagab stipendium õppetulemuste stabiilsuse ning võimaldab keskenduda eriala omandamisele.

Talent Plastics Tartu AS stipendium asutati eesmärgiga aidata kaasa kutseõppe edendamisele Tartus ja toetada Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste õpinguid. Stipendiumikonkurss toimub kaks korda aastas. Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 20.september 2016.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee