Täname Tartu Forseliuse Gümnaasiumi toetusfondi annetajaid

Tartu Kultuurkapital tänab kõiki Tartu Forseliuse Gümnaasiumi toetusfondi annetajaid, tänu kelle toetusele valmisid pronksbareljeefid.

Kirjanduskallakuga Forseliuse gümnaasiumi toetusfondi abil nüüdisajastati kooli kirjanduskeskus ning valmistati bareljeefid endisest õpetajast Vello Saagest ja kooli vilistlasest Mati Undist.

Tartu Forseliuse Gümnaasiumi õpilased tänavad samuti kõiki annetajaid, kes aitasid kaasa Mati Undi ja Vello Saage pronksbareljeefide valmimiseks, vt http://www.tfg.tartu.ee/.

Tartu Forseliuse Gümnaasiumi tegevuse toetamiseks saab teha annetusi SA Tartu Kultuurkapitali arveldusarvele nr.10102052050006 Ühispangas, mägusõna “Forseliuse Gümnaasiumi fond”.