Avatud on Tartu õpetaja stipendiumi konkurss taotluste esitamise tähtajaga 1. november(k.a)

Avatud on konkurss Tartu õpetaja stipendiumile. Taotlusi saab Tartu Kultuurkapitalile esitada kuni 1. novembrini(kaasa arvatud).

Õpetaja stipendiumi  eesmärk on toetada Tartu linnas tegutseva koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, huvikooli, kutseõppeasutuse (edaspidi õppeasutus) õpetajate ja tugispetsialistide võimalusi tööalaseks enesetäiendamiseks (õppereisidel, täienduskoolitustel, seminaridel, konverentsidel või kursustel jne osalemine).

Stipendiumit saab taotleda õppeasutuse õpetaja või tugispetsialist olenemata õppeasutuse omandivormist.

Stipendiumi suurus ühe taotleja kohta on kuni 1000 eurot.

Stipendiumi taotlus tuleb esitada 1. novembriks 2021 (kaasa arvatud) Tartu linnaportaalis(tartu.ee/kotoetused) sihtasutusele Tartu Kultuurkapital.

Stipendiumi taotluses peavad olema esitatud:

1) stipendiumi kasutamise eesmärk ja põhjendus;

2) planeeritud tegevuskava, sealhulgas kavandatud järeltegevused;

3) eelarve kalkulatsioon;

4) lühikokkuvõte taotleja senisest tööst õppeasutuses.

Taotleja lisab taotlusele õppeasutuse juhi hinnangu koolituse vajalikkusele, lähtudes õppeasutuse vajadustest.

Õpetaja stipendiumi annab välja Tartu linn.

Lisainfo: tel 744 1500, e-post Kristjan.silm@kultuurkapital.ee, karin.pihl@tartu.ee