Taotlusankeeti saab täita arvutis

Alates 16.veebruarist saab stipendiumi taotlemise ankeeti kui ka aruande ankeeti täita arvutis. Kõik, mis lahtritesse ei mahu, tuleb esitada lisadena.
Allkirju (ka soovitajad) saavad anda alles peale ankeetide väljaprintimist.
Nüüdsest on kaks võimalust, kas prindi välja ja täida või täida arvutis ja prindi .