Taotlused laekunud kevad-suviste projektide teostamiseks

31.märtsika laekus Kultuurkapitalile 236 taotlust summas 2,23 miljoni väärtuses. Raha on projektidele 550 tuh.krooni.
Nõukogu teeb otsuse 14.aprillil 2003.a.