Taotlusi O.Tauri stipendiumile oodatakse 1.juuniks

SA Tartu Kultuurkapital ootab 1.juuniks 2010.a. taotlusi Otto Tauri nimelisele stipendiumile.

Stipendiumit saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilased.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus kaudu nimelise stipendiumi ankeedil ning lisada CV. Taotlusel märkida stipendiumi kasutamise eesmärk, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus. Üliõpilasel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Statuut

Otto Tauri nimeline stipendium antakse välja kord aastas enim silmapaistnud Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilasele.

Käesoleval aastal antakse välja üks 6000 krooni suurune stipendium.

Stipendium antakse üle ELA õppeaasta lõpuaktusel 17. juunil 2010.