Tarmeteci stipendium huviharidusega tegelevatele lastele

15. juunini saab taotleda Tarmeteci stipendiumit kolme ja enamalapseliste perede lastele, kelle (kõik) lapsed käivad huvialaringides, huvialakoolides, spordiringides, tehnikaspordi ja tehnikaringides.

Taotlusele lisada lühike kirjeldus perest, laste tulemustest ja juhendaja (treeneri) kontaktandmed.

Taotletav summa võib olla õppeperioodi jaan-juuni huvialakoolidesse tasutud summade piires. Stipendiumifond 30 000 krooni.

Järgmine Tarmeteci huvihariduse stipendiumi taotlemise tähtaeg 15. jaanuar 2008.a.