Tarmeteci stipendium lastele

 Tarmeteci stipendiumitele ootame taotlusi 15.juuniks 2005.a

Taotleda saavad taotleda kolme ja enamalapselised pered, kelle (kõik) lapsed käivad huvialaringides, huvialakoolides, spordiringides, tehnikaspordi ja tehnikaringides. Taotlusele lisada lühike kirjeldus perest, laste tulemustest ja juhendaja (treeneri) lühike iseloomustus lapse osavõtlikkusest ringi või klubi tööst. 

Taotletav summa võib olla õppeperioodi jaanuar – juuni 2005.a. huvialakoolidesse tasutud summade piires.

Stipendiumi statuut (taotlemise tingimused) menüüakna "Eristipendiumid" all.

Stipendiumifond 20 000 krooni.