Tarmeteci stipendium

Tarmeteci stipendiumit saavad taotleda Kutsehariduskeskuse mehaanika ja metallitöö eriala õpilased (keevitaja, lukksepp, metallipingitööline, treial) ja Maaülikooli tehnikateaduskonna üliõpilased kogu õppeperioodiks. Taotletava stipendiumi suurus on esimesel õppeaastal 500 krooni, teisel 1000 krooni ja kolmandal 1500 krooni kuus.  Eesti Maaülikooli magistriõppe üliõpilastel on stipendium 2000 krooni kuus.

Stipendiumi saamiseks esitada avaldus koos kontaktandmetega, kooli poolt kinnitatud välja võte õppetulemustest (mitte I kursus), ja lühike kirjeldus endast ja oma kavatsustest tulevikus seoses valitud erialaga.

Taotlemise tingimusi saad vaadata aadressilt http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=67

Taotlused esitada Tartu Kultuurkapitali 15.septembriks.