Tarmeteci stipendiumid lasterikaste perede huviharidusega tegelevatele lastele

Tarmeteci stipendiumid määratakse laste huvihariduse kulude katmiseks peredesse kus kasvab kolm ja enam last ning lapsed võtavad osa huvialakoolidest.

Pered, kust taotlused esitati, on kolme kuni seitsmelapselised, kokku on kõigis toetatud peredes kasvamas 56 last.

15. juuniks 2007.a. konkursile esitatud taotlustest määrati stipendiumid järgnevatele lasterikastele peredele:

 • Reet Meisalu 3 500 krooni
 • Ervin Kont 3 000 krooni
 • Katrin Reinkort 1 700 krooni
 • Anu Aibel-Jürgenson 2 000 krooni
 • Viljar Pahhomov 2 700 kroon
 • Toomas Muru 2 175 krooni
 • Sergei Vesnin 1 000 krooni
 • Linda Käpp 1 500 krooni
 • Anne Krull 2 150 krooni
 • Velda Lauringson 3 500 krooni
 • Terje Anderson 1 200 krooni
 • Helena Koppel 1 500 krooni
 • Ülle Palm 1 925 krooni
 • Taavi Palm 2 150 krooni

Tarmetec toetas peresid 30 000 krooniga.

Järgmine taotlusvoor 15. jaanuar 2008.a.