Tarmeteci stipendiumikonkurss tähtaaeg 30.jaanuar 2009

Stipendiumi saavad taotleda kolme- ja enamlapselised pered, kelle (kõik) lapsed käivad huvialaringides, huvialakoolides ja spordiklubides, tehnikaklubides, kus omandatakse teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks. Eelistatud on spordi, tehnikaspordi ja tehnika ringide õpilased. Huviharidust pakkuvad koolide hulgas võivad olla nii riigi-, munitsipaal- kui ka erakoolid. 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

a) Avaldus Tartu Kultuurkapitali nimelise taotluse blanketil, pere suuruse, laste andmete, huvialakoolide ja nendes õpitavate erialade nimetamisega, kulud perioodi september-detsember 2008 kohta;

b) Lühike kirjeldus laste tulemustest;

c) Huvialaringi juhendaja (treeneri) kontaktandmed.

Stipendiumfond 20 000 krooni