Tartu asutas linnakirjaniku stipendiumi

Tartu Linnavolikogu pressiteade 10.11.2016

Volikogu otsustas asutada Tartu linnakirjaniku stipendiumi, mille eesmärk on väärtustada kirjanikuametit, elavdada Tartu kirjanduselu ja koguda tuntust rahvusvahelise kirjanduslinnana.

Linnakirjaniku stipendiumi asutamisega soovib linn ellu viia 2015. aastal UNESCO kirjanduslinnaks saamisel seatud eesmärke ning parandada tartlastest kirjanike loomevõimalusi.

Stipendium tagab ühele Tartu linnas elavale ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale loomeinimesele aastase püsiva sissetuleku ja võimaluse pühenduda pikema aja jooksul loometööle. 

Stipendiumi suurus on eelneva kalendriaasta kahekordne töötasu alammäär ehk arvestades 2016. aasta alampalka oleks järgmisel aastal makstav stipendium 860 eurot kuus. Stipendium antakse üheks aastaks ja makstakse välja osade kaupa aasta jooksul.

Kirjanik, kes on juba stipendiumi saanud, võib seda järgmine kord taotleda viie aasta möödudes.

Stipendiumi saaja selgitab välja ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna, Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakonna, Tartu Linnavalitsuse, Tartu linnaraamatukogu ja Tartu Kultuurkapitali esindajad. Stipendium antakse isikule, kelle esitatud nägemus linnakirjaniku rollist, senisest ja kavandatavatest loomingulistest tegevustest ühtib enim Tartu kui UNESCO kirjanduslinna eesmärkidega.

Lisainfo:
abilinnapea Tiia Teppan, 736 1223, 527 0122
kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi, 520 1285

Aune Rumm
linnavolikogu kantselei peaspetsialist
736 1202, 514 9896