Tartu Descartes’i Lütseumi toetusfondi stipendiumikonkursid

Tartu Descartes’i Lütseumi toetusfondist antakse välja stipendiumid kooli õpilastele loov- ja uurimistööde kirjutamise toetuseks.

2013/2014 õppeaasta kevadperioodil antakse toetusfondist välja järgmised stipendiumid:

– Gümnaasiumiõpilastele 15-eurosed stipendiumid silmapaistva uurimistöö eest. Stipendiumifondi suuruseks on 180 eurot

– Põhikooliõpilastele 10-eurosed stipendiumid silmapaistva loovtöö eest. Stipendiumifondi suuruseks on 40 eurot.

Õpilasuurimis- ja loovtöid hindavad lütseumi õpetajad.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee