Tartu Forseliuse Kooli loodusfotokonkursi tulemused

Tartu Forseliuse Kooli loodusfotokonkursi parimaid töid tunnustati kooli toetusfondist preemiatega.

20.jaanuarist kuni 1.aprillini toimus Tartu Forseliuse Koolis loodusfotokonkurss teemal “Inimene ja loodus”. Konkursist võttis osa 33 autorit, kelledest 3 õpetajat ja 30 õpilast.

Konkursi žürii, kuhu kuulusid loodusfotograaf Timo Palo, õpetaja Kaari Rodima, direktor Jüri Sasi ning õpilasesinduse liikmed Lore Sõerunurk ja Kärt Soieva hindas esitatud fotode terviklikkust, kompositsiooni, vastavust teemale, pildi kvaliteeti ja originaalsust.

Vastavalt konkursi juhendile anti välja üks esikoht, kaks teist ja kolm kolmandata kohta ning publiku hääletuse tulemusena publiku preemia.

Žürii otsusega on auhinnalised kohad järgmised:

I koht Helen Arbma, preemia 50 eurot

II koht Valeria Valasevits, preemia 30 eurot

II koht Hanna Milk, preemia 30 eurot

III koht Eva Maria Raudnask, preemia 20 eurot

III koht Veronika Kees, preemia 20 eurot

III koht Meribell Rätsep, preemia 20 eurot

Publiku lemmik Raigo Kuusik, preemia 30 eurot

Preemiad makstakse välja Tartu Forseliuse Kooli toetusfondist

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee