Tartu Forseliuse Koolis toimub omaloomingu konkurss

Tartu Forselise Koolis toimub 5.novembril kooli omaloomingu konkurss, mille parimaid tunnustatakse Vello Saage sihtkapitali preemiatega.

Omaloomingu konkursi eesmärgiks on soodustada õpilaste kirjandusliku omaloomingu arengut, julgustada õpilasi end läbi oma loomingu väljendama, arendada suhtlemisoskust ja esinemisjulgust.

Omaloomingukonkursist võivad osa võtta kõik huvilised 2.-9.klassi õpilased omaloomingulise proosa-või luuleloominguga, maht ja stiil vabal valikul. Õpilaste arv klassiti ei ole kuidagi reglementeeritud. Teemad tehakse teatavaks omaloomingupäeval. Õpilastel on võimalik valida ka oma teema.

Töid hinnatakse neljas vanusekategoorias:

2.-3.klass,

4.-5.klass,

6.-7.klass,

8.-9.klass.

Konkursi esinejaid hindab  žürii, kuhu kuuluvad Forseliuse kooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad. Konkursi  käigus selgitatakse žürii poolt kõigis vanuseastmes välja  paremad tööd, mille autoreid premeeritakse Vello Saage nimelisest allfondist.

Auhinnafondi suurus on 300 eurot. Žüriil on õigus auhinnafondi  kasutada osaliselt või kasutamata jätta.

Tulemused tehakse teatavaks 3. detsembril 2015.a. Parimad omaloomingulised tööd avaldatakse autori nõusolekul kooli kodulehel ja kooli trükistes.

 

Lisainfo Tartu Forseliuse Kooli huvijuht Epp Ratassep, tel 5569 0331, e-post epp.rattasep@tfk.tartu.ee