Tartu Hansa Rotary Klubi Noorte arengu fondi stipendiumikonkurss taotluste esitamise tähtajaga 5.märts

Tartu Kultuurkapital võtab vastu taotlusi Tartu Hansa Rotary klubi Noorte arengu fondi stipendiumidele. Välja jagatakse 10 000 eurot.

Noorte arengu fondi stipendiumile saavad kandideerida noored, kellel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks,  kel on soov õppida edasi Eestis või välismaal.

Stipendiumi võib taotleda muusikariistade, heli- ja audiotehnika soetamiseks, kontsertreisidest, koolitustest, spordivõistlustest, olümpiaadidest, näitustest jne. osavõtuks ja muu loomingulise tegevuse arendamiseks.

Stipendiumi võivad taotleda noored ise või oma andekatele õpilastele nende vanemad, õpetajad, huvijuhid, treenerid, huvikoolide ja ringide juhid jne.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 05.märtsiks 2015 esitada taotlus veebilehe www.kultuurkapital.ee kaudu.

Taotlusele lisada:

  • Motivatsioonikiri
  • Huvialakoolid, õpitavad erialad, hobid ja lühike info oma perest
  • Seniste tulemuste loetelu, treenerite, õpetajate või juhendajate soovituskirjad, diplomid jms.

Stipendiumifondi suurus on 10 000 eurot. Välja antavate stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon saabunud taotluste alusel. Stipendiumikomisjoni kuuluvad Tartu Hansa Rotary klubi liikmed.

Noorte arengu fondi stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet asub SIIN.

Noorte arengu fond (endine Koolinoorte arengu fond) on asutatud 2005.aastal Tartu Hansa Rotary klubi poolt eesmärgiga aidata kaasa koolinoorte tulevikueesmärkide saavutamisele.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee