Tartu HRK Koolinoorte arengu fondist anti välja stipendiumid

Tartu Hansa Rotary Klubi Koolinoorte arengu fondist anti välja stipendiumid toetamaks maapiirkonna suurperest pärit heade õppetulemustega põhikooli lõpetanud lapse õpingute jätkamist Tartu linna gümnaasiumis

Tartu Hansa Rotary klubi otsustas määrata stipendiumid kaksikutest õdedele Eva-Susanna ja Elise-Johanna Reedile õpingute toetuseks Miina Härma gümnaasiumis. 2013/2014 õppeaastal on ühe stipendiumi suuruseks 1155 eurot ja see makstakse välja osamaksetena õppeaasta jooksul.

Eva-Susanna ja Elise-Johanna on pärit seitsmelapselisest perest. Nad lõpetasid 2013.aasta kevadel Puurmani gümnaasiumi 9.klassi väga heade hinnetega, võtsid aktiivselt osa erinevatest huviringidest. Puurmani gümnaasiumis edasiõppimisvõimalus neil puudus, sest haridusreformi käigus gümnaasiumiosa kaotati. Tüdrukud tegid sisseastumiskatsed Miina Härma gümnaasiumisse ja said edukalt sisse.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee