Tartu jagas stipendiume õpetajatele ja raamatukogutöötajatele

Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali korraldatud Tartu õpetaja stipendiumi konkursil jagati välja 21 stipendiumit kogusummas 15 000 eurot.

Stipendiumi pälvisid: Mari Peetsalu, Triinu Aaviku, Monika Adamson, Kaisa Salm, Leila Merilo, Irina Palk, Tuuli Hiiesalu, Kaisa Jõela, Liis Rumm, Regita Saksing, Triin Arjus, Toomas Jürgenstein, Sander Tamm, Maarja Tamjärv, Madli Vahtramäe, Siim Soonsein, Viktoria Zvaritš, Maris Ootsing, Madli Maruste, Teele Vihmann, Ingrid Tiirats.

Õpetaja stipendiumi eesmärk on toetada Tartu linnas tegutseva koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, huvikooli, kutseõppeasutuse õpetajate ja tugispetsialistide võimalusi tööalaseks enesetäiendamiseks. Kokku laekus konkursile 38 taotlust ja stipendiume küsiti summas 33 868 eurot.

Stipendiumi saajad valis välja komisjon, kuhu kuulusid: Karin Pihl (Tartu linnavalitsuse haridusosakond), Mari-Ann Saluste (Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond), Carolin Arnold (huvikoolide esindaja), Kristi Mumm (Tartu Koolijuhtide Ühendus), Marika Kört (Tartu Linna Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühendus), Karin Soodla (Tartu linna aineühenduste juhtide esindaja), Karl Pütsepp (Tartu Kultuurkapital).

Esmakordselt korraldatud Tartu raamatukogutöötajate stipendiumikonkursil jagati välja kolm stipendiumit kogusummas 3000 eurot: Anneli Sepp (Jaan Kaplinski personaalbibliograafia koostamiseks), Dorel Sabre (Tartu ülikooli raamatukogu pärgamendikogu korrastamiseks), Edith Hermann (täiendavaks uurimistööks ja selle põhjal raamatu „Eesti parimad ja kaunimad raamatud 1956–2010″ kirjutamiseks ja publitseerimiseks).

Stipendiumiga soovib linn toetada raamatukogutöötajate võimalusi erialasel enesetäiendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ja vahetamisel ning rahvusvahelise suhtluse laiendamisel. Eesmärgiks on kasvatada Tartu raamatukogude võimekust kultuuriruumi ja kodanikuühiskonna edendajana.

Tartu raamatukogutöötaja stipendiumikonkurssi korraldab Tartu linn koostöös Tartu Kultuurkapitaliga. Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 1. november ja selle suurus ühe taotleja kohta on vähemalt 500 eurot. Stipendiumi saajad valib välja komisjon, kuhu kuuluvad Tartu Linnavalitsuse, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu, Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu, Tartu Ülikooli raamatukogu, Tartu Linnavolikogu kultuurikomisjoni ja SA Tartu Kultuurkapital nõukogu esindajad. Stipendiumid makstakse välja kord aastas.