Tartu Kõrgema Kunstikooli stipendiaadid

 

10.oktoobrini 2006 võeti

Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilastelt vastu stipendiumitaotlusi. 

Esmakordselt välja antud Tartu valla stipendiumile said kandideerida TKK tekstiili eriala kolmanda kursuse üliõpilased. Konkursile laekunud viie avalduse hindamisel lähtus stipendiumi komisjon eelkõige üliõpilase õppeedukusest ja seninsest loomingulisest tegevusest. 15 000 kroonine Tartu valla stipendiumi pälvis komisjoni üksmeelsel otsusel PIRET JÄRV, kelle puhul hinnati kõrgelt loomingulisi ideid ja aktiivset koolivälist erialast tegevust. Samuti peeti oluliseks stipendiaadi õppeedukust.

2006/2007 õppeaastal esimest korda välja antavale Kris Grupp Printerikeskus OÜ 10 000 kroonisele stipendiumile oodati kandideerima fotograafia kolmanda kursuse üliõpilasi. Esitatud taotluste hulgast osutus valituks MAARJA-LIISA PLATS, kelle puhul leidis tunnustust üliõpilase loominguline aktiivsus ja tööde tähendusrikkus. Samuti tõsteti esile üliõpilase motivastioonikirja omanäolisust ning õppeedukust.

Eelmisest õppeaastast välja antavale Playtech Estonia OÜ stipendiumi said taotleda meedia- ja reklaamikunsti osakonna teise ja kolmanda kursuse üliõpilased. Konkursile laekunud avalduste hindamisel lähtus stipendiumi komisjon noorte meediakunstnike senisest erialasest tegevusest, esitatud loominguliste projektide kunstilisest ja tehnilisest vormistamise tasemest, õppeedukusest ning üliõpilaste motivatsioonist sama valdkonnaga edasi töötada.

Meedia-ja reklaamikunsti teise kursuse üliõpilaste poolt esitati konkursile üheksa taotlust. Playtech Estonia OÜ 15 000 kroonise stipendiumi pälvis JANAR RAIDLA, kelle puhul tõsteti esile nii loominguliselt mitmekülgseid iseseisvaid filmiprojekte kui graafiliselt teostatud töid.

Kolmanda kursuse üliõpilased esitasid konkursile neli taotlust. Väljavalituks osutus SILLE NEEVITSI portfolio, mis erines teistest väga paljude mitmekülgsete tellimustööde mahu poolest. Esitatud tööde juures oli näha autori hüppelist erialast arengut ja suurt töömahtu. Tunnustust leidis ka üliõpilase silmapaistev õppeedukus ning omanäoline motivatsioonikiri.

Stipendiumite pidulik üleandmine toimus kolmapäeval, 18. Oktoobril 2006 Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.