Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengite stipendiumikonkurss 2007

Tartu valla 15 000 kroonise stipendiumi pälvis tekstiili eriala üliõpilane SIIRI KUKK, kelle puhul peeti oluliseks aktiivset osalemisel erinevates loomingulistes projektides väljaspool õppetööd, osavõttu mitmetest moeetendustest ning senise erialase tegevuse mitmekülgsust.

Nordic Digital ASi 15 000 kroonine stipendium määrati fotograafia eriala üliõpilasele OLIVIA TUBLI-le, kes eristus teistest kandidaatidest selge ja tervikliku autorinägemusega ning huvitavate teemadevaheliste seoste leidmisega.

Playtech Estonia OÜ kolmele 15 000 krooni suurusele stipendiumile said kandideerida meedia- ja reklaamikunsti osakonna üliõpilased. Esimese stipendiumi pälvis KRISTJAN NAGLA, kes paistis silma leidlikkusega kasutada ideede teostamiseks mitmekülgseid lahendusi, stiile ning erinevaid vahendeid. Teiseks väljavalituks osutus TRIIN MÄND, kelle puhul komisjon hindas erinevate ideede meisterlikku teostust ja esitlust. Kolmandana sai stipendiumi MIHKEL MÕTTUS. Tema puhul pidas komisjon oluliseks ande sihikindlat edasiarendamist ning animatsioonide kõrget taset.

Lisainfo: Tartu Kõrgem Kunstikool Piret Kaevats Piret.Kaevats@art.tartu.ee Tel.: 733 8999