Tartu Kultuurkapital ja Ene Mihkelsoni Selts kuulutavad kolmandat aastat järjest välja uurijastipendiumide konkursi

Tartu Kultuurkapital ja Ene Mihkelsoni Selts kuulutavad kolmandat aastat järjest välja uurijastipendiumide konkursi.

Uurijastipendiume makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist, mille eesmärk on edendada Ene Mihkelsoni loomingu uurimist ning temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmist ning edasikandmist. Uurijastipendiumid on mõeldud nii Ene Mihkelsoni loominguga süvitsi tegelemiseks kui ka sellega seotud üldisemate kirjandusteooria, ajaloo, loomingupsühholoogia või filosoofia probleemide analüüsimiseks.

  1. aastal anti välja kolm uurijastipendiumi, mille pälvisid Ene-Reet Soovik, Henrik Sova ning Marju Taukari ja Joosep Susi ühisprojekt. Stipendiaatide uurimistöö tulemused kõlasid kirjaniku 75. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil „Elu. Aeg. Lugu. Kirjanik Ene Mihkelson 75“.
  2. aastal otsustas stipendiumikomisjon välja anda neli uurijastipendiumi, mille pälvisid Kristiine Kikas, Tanar Kirs ja Indrek Ojam ning Leo Luks. Tallinna Ülikooli doktorant Kristiine Kikas ja Tartu Ülikooli doktorant Tanar Kirs keskenduvad Ene Mihkelsoni luule lähilugemisele. Indrek Ojami uurimisprojekt asetas Mihkelsoni proosa W. G. Sebaldi loomingu kõrvale ning Leo Luks süvenes kodutusekogemusse Mihkelsoni luules. Uurimistulemusi esitasid stipendiaadid 21. oktoobril Tartus toimunud Ene Mihkelsoni loomingule pühendatud ettekandepäeval.

Ene Mihkelsoni Seltsi esinaise ja stipendiumikomisjoni liikme Aija Sakova sõnul on seltsi soov, et Ene Mihkelsoni fondi uurijastipendiumi pälvinud esitaksid oma uurimistulemusi järgmisel aastal kirjaniku sünniaastapäeva aegu toimuval ettekandepäeval ja võimalusel avaldaksid oma uurimistulemused artiklite või esseedena.

Konkurss on avatud 30. oktoobrist 5. detsembrini 2020. Stipendiumitaotlusi saavad Sakova sõnul esitada kõik, kellel on soov tegeleda süvitsi Ene Mihkelsoni loomingu mõne aspekti uurimisega või teemaderingidega, mis haakuvad Mihkelsoni loominguga. „Uurimissoov ei pea olema väga kitsalt ainult Mihkelsoni loomingu põhine, aga peab seostuma Mihkelsoni loominguga kas teoreetilise või ajaloolise konteksti ja sellele omaste probleemide käsitlemise kaudu.“

Stipendiumi suurus on 700 eurot. Stipendiumi taotlemise eelduseks ei ole akadeemiline teaduskraad ja saajatele ei seata ealisi piiranguid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 6. detsembriks esitada:

– taotlus (Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeet),

– kokkuvõte senisest erialasest tegevusest (ja hariduskäigust) koos stipendiumi perioodiks planeeritava uurimisprojekti lühikirjeldusega.

Info ja taotlusevormid on leitavad Tartu Kultuurkapitali kodulehel.

Ene Mihkelsoni fondi haldab viie-liikmeline nõukogu. Nõukogu liikmed otsustavad ka stipendiumide saajad. Fondi nõukogusse kuuluvad Hasso Krull (esimees), Marju Lauristin, Aija Sakova, Arne Merilai ning Tartu Kultuurkapitali esindaja.

Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fond on avatud annetusteks. Annetusi võivad teha nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Annetusi ja toetusi saab kanda SA Tartu Kultuurkapital arveldusarve kontodele EE092200221011379347 Swedbankis, EE251010102052050006 SEB Pankis või EE537700771000654154 LHV pangas, märgusõnaga „Ene Mihkelsoni fond“.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia statuut on leitav Tartu Kultuurkapitali ja Ene Mihkelsoni Seltsi kodulehelt:
https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/nimelised-allfondid/ene-mihkelsoni-fond/ene-mihkelsoni-kultuurimotestaja-preemia-statuut/
http://www.enemihkelsoniselts.ee/kultuurimotestaja-preemia/statuut

Rohkem infot:Aija Sakova, Ene Mihkelsoni Selts, aija.sakova@gmail.com
Kristjan Silm, Tartu Kultuurkapital, kristjan.silm@kultuurkapital.ee